ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ

 ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020, ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵡⵉⵙⵙ 6848 (23 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2019), ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 2.19.16 ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ  ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 80.12 ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⴽⵛⵎ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

3월 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 3월
No Events
Events for 2 3월
No Events
Events for 3 3월
No Events
Events for 4 3월
No Events
Events for 5 3월
No Events
Events for 6 3월
No Events
Events for 7 3월
No Events
Events for 8 3월
No Events
Events for 9 3월
No Events
Events for 10 3월
No Events
Events for 11 3월
No Events
Events for 12 3월
No Events
Events for 13 3월
No Events
Events for 14 3월
No Events
Events for 15 3월
No Events
Events for 16 3월
No Events
Events for 17 3월
No Events
Events for 18 3월
No Events
Events for 19 3월
No Events
Events for 20 3월
No Events
Events for 21 3월
No Events
Events for 22 3월
No Events
Events for 23 3월
No Events
Events for 24 3월
No Events
Events for 25 3월
No Events
Events for 26 3월
No Events
Events for 27 3월
No Events
Events for 28 3월
No Events
Events for 29 3월
No Events
Events for 30 3월
No Events
Events for 31 3월
No Events

ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵓⴱⵖⵉⵔ