ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ

 ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020, ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵡⵉⵙⵙ 6848 (23 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2019), ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 2.19.16 ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ  ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 80.12 ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⴽⵛⵎ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

6월 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 6월
No Events
Events for 2 6월
No Events
Events for 3 6월
No Events
Events for 4 6월
No Events
Events for 5 6월
No Events
Events for 6 6월
No Events
Events for 7 6월
No Events
Events for 8 6월
No Events
Events for 9 6월
No Events
Events for 10 6월
No Events
Events for 11 6월
No Events
Events for 12 6월
No Events
Events for 13 6월
No Events
Events for 14 6월
No Events
Events for 15 6월
No Events
Events for 16 6월
No Events
Events for 17 6월
No Events
Events for 18 6월
No Events
Events for 19 6월
No Events
Events for 20 6월
No Events
Events for 21 6월
No Events
Events for 22 6월
No Events
Events for 23 6월
No Events
Events for 24 6월
No Events
Events for 25 6월
No Events
Events for 26 6월
No Events
Events for 27 6월
No Events
Events for 28 6월
No Events
Events for 29 6월
No Events
Events for 30 6월
No Events

ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵓⴱⵖⵉⵔ