ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ

 ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020, ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵡⵉⵙⵙ 6848 (23 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2019), ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 2.19.16 ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ  ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 80.12 ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⴽⵛⵎ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

9월 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for 1 9월
No Events
Events for 2 9월
No Events
Events for 3 9월
No Events
Events for 4 9월
No Events
Events for 5 9월
No Events
Events for 6 9월
No Events
Events for 7 9월
No Events
Events for 8 9월
No Events
Events for 9 9월
No Events
Events for 10 9월
No Events
Events for 11 9월
No Events
Events for 12 9월
No Events
Events for 13 9월
No Events
Events for 14 9월
No Events
Events for 15 9월
No Events
Events for 16 9월
No Events
Events for 17 9월
No Events
Events for 18 9월
No Events
Events for 19 9월
No Events
Events for 20 9월
No Events
Events for 21 9월
No Events
Events for 22 9월
No Events
Events for 23 9월
No Events
Events for 24 9월
No Events
Events for 25 9월
No Events
Events for 26 9월
No Events
Events for 27 9월
No Events
Events for 28 9월
No Events
Events for 29 9월
No Events
Events for 30 9월
No Events

ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵓⴱⵖⵉⵔ