ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ

 ⵉⵙⵙⵉⵖⵥⵉⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020, ⵉⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵡⵉⵙⵙ 6848 (23 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2019), ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 2.19.16 ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ  ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵡⵉⵙⵙ 80.12 ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⴽⵛⵎ

ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ

2월 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Events for 1 2월
No Events
Events for 2 2월
No Events
Events for 3 2월
No Events
Events for 4 2월
No Events
Events for 5 2월
No Events
Events for 6 2월
No Events
Events for 7 2월
No Events
Events for 8 2월
No Events
Events for 9 2월
No Events
Events for 10 2월
No Events
Events for 11 2월
No Events
Events for 12 2월
No Events
Events for 13 2월
No Events
Events for 14 2월
No Events
Events for 15 2월
No Events
Events for 16 2월
No Events
Events for 17 2월
No Events
Events for 18 2월
No Events
Events for 19 2월
No Events
Events for 20 2월
No Events
Events for 21 2월
No Events
Events for 22 2월
No Events
Events for 23 2월
No Events
Events for 24 2월
No Events
Events for 25 2월
No Events
Events for 26 2월
No Events
Events for 27 2월
No Events
Events for 28 2월
No Events

ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵓⴱⵖⵉⵔ